Gobi


Verizon Wireless supports QualComm Gobi World-wide

Verizon Wireless supports QualComm Gobi World-wide

Verizon Wireless announces global wireless service offerings for the Qualcomm Gobi module embedded in upcoming Notebooks. Gob...

Aug 4 2008, 10:02am CDT