Midock


Polk Audio Announces miDock for Sirius Stiletto

Polk Audio Announces miDock for Sirius Stiletto

Polk Audio is introducing a new miDock designed for the Sirius Stiletto portable satellite radios. The miDock for Stiletto will...

Aug 17 2007, 9:34am CDT