Spashdown


Orion Spashdown

Orion Spashdown

Watch the Orion Splashdown. NASA provides live video of the Orion Splashdown...

Dec 5 2014, 9:59am CST